Home » Lasteaia tasud

Lasteaia tasud

Lasteaed väljastab iga kuu 10. kuupäevaks lapsevanemale maksuteate, kus on arvestatud eeloleva kuu toiduraha ja õppetasu maksumus, ettemaks ja võlgnevus kokku. Oma e-maili aadressi lasteaia raamatupidamisse teatanud lapsevanemal on õigus saada maksuteade e-posti teel.

Lapse puudumisel lasteaiast tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest tööpäevast. Kui lapse puudumispäev on eelnevalt teada ja lapsevanem esitab avalduse direktorile vähemalt nädal aega enne, siis arvestatakse toidukulud alates esimesest puudumise päevast. Toidukulu arvutamisel ei tehta mahaarvamisi toidukordade osas.

Lapse toidukulu lasteaias katab vanem.
Lapsevanemal on kohustus maksuteatel märgitud summa tasuda maksustatava kuu 25. kuupäevaks.
Kui ühest perest käib lasteaias 2 last, katab teise lapse toiduraha ja õppetasu 50% ulatuses Saarde vald. Alates kolmandast lapsest katab Saarde vald täielikult lapse toiduraha ja õppetasu juhul, kui ühest perest käib ühes lasteaias kolm või enam last.

Tasumisvõimalused:

  • ülekandega Saarde Vallavalitsuse pangaarvele; selgitusse märkida makse teatisel olev nimi.
  • sularahas Saarde Vallavalitsuse raamatupidamises aadressil Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme;
  • sularahas, 10.-16. kuupäevani, lasteaia raamatupidamises.

Volikogu kehtestas 28.04.2022 määruse nr 9, millega kehtestati Saarde valla koolieelsetes lasteasutustes käivate laste vanemate poolt kaetava osa määraks 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast kuus. Määrust rakendatakse alates 1. september 2022.

Vanemate poolt tasustatav toidukulu päevamaksumus on kokku 2,40 € päev, sellest:
– hommikusöök 0,60 €
– lõunasöök 1,20 €
– õhtusöök 0,60 €