Home » Tegevuskava

Tegevuskava

saardeKilingi-Nõmme lasteaed Krõll õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on tagada lapse mitmekülgne areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Lasteaed toetab õppe- ja kasvatustegevuses lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:

  • Terviklik ja positiivne minapilt;
  • Ümbritseva keskkonna mõismine;
  • Eetiline käitumine;
  • Algatusvõime;
  • Esmased tööharjumused;
  • Kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest;
  • Arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lasteaias Krõll toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.
Lasteaias toimub õppimine mänguliste tegevuste kaudu eesmärgistatud tegevuskavadest lähtuvalt. Lasteaed Krõll õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi ning koolivalmiduskaarti.

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini, mil viiakse läbi õpetaja poolt kavandatud õppetegevusi. Aktiivõppe periood on lasteaias 01. septembrist kuni 31. maini. Kusjuures september on planeeritud laste kohanemiseks rühmas ja õpitu kordamiseks, suvekuud aga omandatud teadmiste – oskuste kinnistamiseks, mil toimub põhiliselt õuesõpe. Haridusministri poolt kinnitatud riiklikel koolivaheaegadel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine. Kuue- kuni seitsmeaastaste laste päevakava koosneb tegevustest, mis soodustavad sisseelamist kooliellu.

2020/2021 Aasta eesmärk

 Krõll Ise ilu tegija ( Oskus seda märgata ja ära kasutada, julgus mõelda raamist välja, aktsepteerida teistsugust)

Päevakava

07.00   avatakse lasteaed

07.00   laste vastuvõtt

individuaalne töö lastega
õppe- ja loovmängud
vabategevus
info lastevanematega

08.30    hommikusöök
09.10    planeeritud õppe- ja kasvatustegevused

õues viibimine (mängud, vaatlused, jalutuskäigud, liikumismängud, vaba tegevus)

12.30           lõunasöök
13.00-15.00 päevane puhkeaeg

15.15          vabategevus, huviringid
16.00          õhtuoode
16.30          vabad mängud toas või õues

individuaalne töö lastega
info lastevanematega
laste kojusaatmine

18.00      valverühm

18. 30     suletakse lasteaed

Lapsevanemal on õigus oma laps lasteaeda tuua ja ära viia talle sobival ajal, järgides päevakava. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine õppe- ja kasvatustegevuste toimumise aegadel.

Ootame lapsi lasteaeda enne kella 09.00, kuna 09.10 algavad õppetegevused. Erandjuhud (arstil käimine jt) leppida rühmas õpetajaga kokku.

Saal

Õppetegevused saalis

Aeg Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Kolmapäev Neljapäev Neljapäev Reede
LIIKUMIS-

TEGEVUS

SAALIS

LIIKUMIS-

TEGEVUS

ÕUES

MUUSIKALINE-TEGEVUS LIIKUMIS-

TEGEVUS

ÕUES

MUUSIKALINE-TEGEVUS LIIKUMIS-

TEGEVUS

ÕUES

TANTSULINE TEGEVUS /RÜTMIKA
09.10 Sipsikud Sipsikud Sipsikud Siilikesed (Sipsikud)
09.40 Tibupojad Tibupojad Tibupojad Mõmmikud (Sipsikud)
10.00 Mesimummud Lepatriinud Mesimummud Mesimummud Lepatriinud (Sipsikud)
10.30 Siilikesed Mesimummud Siilikesed Sipsikud Siilikesed
11.00 Lepatriinud Tibupojad Lepatriinud Lepatriinud Mõmmikud
11.10 Siilikesed
12.00 Mõmmikud Mõmmikud Mõmmikud

Huviringid/teatrid

Lapsevanema soovil ning finantseerimisel on võimalik osa võtta:

  • huviringidest
  • teatrite etendustest. Etenduse vaatama minemine on vabatahtlik. Lapsed, kes etendust vaatama ei lähe, on õpetaja abiga rühmas.
Aeg Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
11.45   Jalgpall 5-7a      
14.30 Inglise keele huviring 4-7a Inglise keele huviring 4-7a    
15.00 Loovtants 5-7a
15.15 Kandlering 6-7a Väikelaste mängukool Jooga 5-7a
15.30 Loovtants 3-4a
16.10 Jooga 3-4a
16.15 Muusika loovring 5-7a
16.30 Iluvõimlemine  4-7a Iluvõimlemine 4-7a

 

Nimi Tel Ring Tasu Algus
Kristiina Välja 56391766 Mängukool 2€/kord 16.sept
Muusika loovring 16.sept
Kandlering 4€/kuu 14 sept
Margit Schmidt 56564295 Iluvõimlemine 7€/kuu Okt.
Hendrik Toots 55519353 Jalgpall 10€/kuu 15.sept
Raili Lilleleht 5280497 Jooga 3-4a 2€/kord

5-7a 3€ /kord

17.sept
Kinne-Riin Reest 5231840 Loovtants 2€/kord 22.sept
Marika Evert 58387169 Inglise keel 3€/kord 2.nov

Teatrid:

Kuupäev Kellaaeg Etendus Teater Pilet
30.09 (K) 9.30 „Kurg“ Sussiteater 2.50€
26.10 (E) 9.15 „Puhtu ja Mustu“ Ervini lasteteater 2.50€
18.11 (K) 9.15 „Järvepeegli saladus“ Nipitiri 2.50€
01.12 (T) 9.15 „Sinisaba jõulud“ Nipitiri 2.50€
19.02 (R) 9.30 „Nõiatüdruk Mirell peab Eesti sünnipäeva“ Rõõmulill 2.50€
11.03 (N) 9.30 Sussiteater 2.50€