Home » Tegevuskava

Tegevuskava

saardeKilingi-Nõmme lasteaed Krõll õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on tagada lapse mitmekülgne areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Lasteaed toetab õppe- ja kasvatustegevuses lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel:

  • Terviklik ja positiivne minapilt;
  • Ümbritseva keskkonna mõismine;
  • Eetiline käitumine;
  • Algatusvõime;
  • Esmased tööharjumused;
  • Kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest;
  • Arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Lasteaias Krõll toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.
Lasteaias toimub õppimine mänguliste tegevuste kaudu eesmärgistatud tegevuskavadest lähtuvalt. Lasteaed Krõll õppekava läbinule annab lasteasutus välja sellekohase õiendi ning koolivalmiduskaarti.

Lasteasutus korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini, mil viiakse läbi õpetaja poolt kavandatud õppetegevusi. Aktiivõppe periood on lasteaias 01. septembrist kuni 31. maini. Kusjuures september on planeeritud laste kohanemiseks rühmas ja õpitu kordamiseks, suvekuud aga omandatud teadmiste – oskuste kinnistamiseks, mil toimub põhiliselt õuesõpe. Haridusministri poolt kinnitatud riiklikel koolivaheaegadel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine. Kuue- kuni seitsmeaastaste laste päevakava koosneb tegevustest, mis soodustavad sisseelamist kooliellu.

2018/2019 Aasta eesmärk

„Krõll väärtustab ennetavat käitumiskultuuri: Krõll enne mõtleb ja alles siis ütleb/tegutseb.“

„Maja täis on trilli-tralli, kõik me õnnitleme Krõlli!“

Päevakava

07.00   avatakse lasteaed

07.00   laste vastuvõtt

individuaalne töö lastega
õppe- ja loovmängud
vabategevus
info lastevanematega

08.30    hommikusöök
09.10    planeeritud õppe- ja kasvatustegevused

õues viibimine (mängud, vaatlused, jalutuskäigud, liikumismängud, vaba tegevus)

12.30           lõunasöök
13.00-15.00 päevane puhkeaeg

15.15          vabategevus, huviringid
16.00          õhtuoode
16.30          vabad mängud toas või õues

individuaalne töö lastega
info lastevanematega
laste kojusaatmine

18.00      valverühm

18. 30     suletakse lasteaed

Lapsevanemal on õigus oma laps lasteaeda tuua ja ära viia talle sobival ajal, järgides päevakava. Lasteaia õppekava omandamiseks on vajalik lapse lasteaias viibimine õppe- ja kasvatustegevuste toimumise aegadel.

Ootame lapsi lasteaeda enne kella 09.00, kuna 09.10 algavad õppetegevused. Erandjuhud (arstil käimine jt) leppida rühmas õpetajaga kokku.

Saal

Õppetegevused saalis

Aeg Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
LIIKUMIS-TEGEVUS MUUSIKALINE-TEGEVUS LIIKUMIS-TEGEVUS MUUSIKALINE-TEGEVUS TANTSULINE TEGEVUS(TT) /RÜTMIKA (R)
09.10 Lepatriinud Lepatriinud Lepatriinud Lepatriinud Jänkud (R)
09.40 Tibupojad Tibupojad Tibupojad Tibupojad Sipsikud (R+TT)
10.00 Sipsikud Sipsikud Sipsikud Sipsikud
10.10 Mõmmikud (TT)
10.30 Mesimummud Mesimummud Mesimummud Mesimummud
11.00 Mõmmikud Mõmmikud Mõmmikud Mõmmikud
12.00 Jänkud Jänkud Jänkud Jänkud

Huviringid/teatrid

Lapsevanema soovil ning finantseerimisel on võimalik osa võtta:

  • huviringidest
  • teatrite etendustest. Etenduse vaatama minemine on vabatahtlik. Lapsed, kes etendust vaatama ei lähe, on õpetaja abiga rühmas.
Aeg Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
11.00 Jalgpall 5-6a
11.45 Jalgpall 6-7a
15.00 Kergejõustik 4-7a
15.15 Folkloor 6-7a Tantsuring 6-7a
15.20 Lauluring 3-5a
15.30 Jooga 3-4a
16.00 Iluvõimlemine 4-7a Väikelaste mängukool
16.15 Lauluring 5-6a Robootika Jooga 5-7a
16.30 Iluvõimlemine 4-7a
16.50 Lauluring 6-7a

 

Nimi Tel Ring Tasu Algus
Kristiina Välja 56391766 Mängukool 2€/kord 12.sept
Folklooriring 4€/kuu 3.sept
Reet Eesmaa 56668033 Tantsuring 4€/kuu 5.sept
Helina Tamm 55976865 Lauluring 6€/kuu 4.sept
Margit Schmidt

Sairi Sutt

56564295 Iluvõimlemine 7€/kuu 3.sept
Signe Lensment 5524106 Robootika 6-7a 10€/kuu Okt.
Nils Grün 55622669 Jalgpall 10€/kuu 7.sept
Raili 5280497 Jooga 3-4a  2€/kord

5-7a 3€ /kord

6.sept
Andrus Toomla 5060128 Kergejõustik 3€/kuu 14.sept


Teatrid:

Kuupäev Kellaaeg Etendus Teater Pilet
N 11.10 9:30 „Marss kuule“ Teater Trumm 2.50€
K 13.11 11:30 „Kes otsib, see leiab“ Miku-Manni 56565999 2.50€
T 15.01 9:30 „Tuline tants“ Lasteteater Nipitiri 2.50€
T 12.02 9:30 „Minu päev lasteaias“ Hea Tuju lasteteater 2.50€
K 17.04 15:15 „Kõige parem“ Miku-Manni 56565999 2.50€