Home » Lugemist

Lugemist

ring

Erinevaid kodulehekülgi

Francis X. Walton, Robert L. Powers “KUIDAS SAAVUTADA LASTE POOLEHOID?” Käsiraamat õpetajatele, nõustajatele, koolijuhtidele ja lastevanematele

“Metsaelu aabits”  – Mängud
Keskkonnaharidus
Õpetajate Leht
Lasteaed
Perekool

Haridusportaal

www.terviseinfo.ee
Tervise Arengu Instituut (TAI)

Perekeskus Sina ja Mina
Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Muraste Looduskool
Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õppematerjalid
* Toataimede töölehed (pdf)
“Jussiga looduses” värviraamatud ja multifilmid
* 1.osa: looduses liikumine (pdf) ; multifilm
* 2.osa: marjad ja seened (pdf) ; multifilm
* 3.osa: raba (pdf) ; multifilm
* 4.osa: Eesti kõige-kõige (pdf) ; multifilm
* 5.osa: tule tegemine (pdf) ; multifilm
* 6.osa: veekogu ääres (pdf) ; multifilm
* 7.osa: kaitsealad (pdf) ; multifilm
* 8.osa: ravimtaimed (pdf) ; multifilm
Projekt “Loodustemaatiliste koolituste sari õpetajatele”
* Õpime tundma Eesti seeni
* Eesti sisevete ja rannikumerede kalastik
Sõbrustame putukatega
* Kohtuentomoloogia
* Huvitavaid mardikaliike
* Nekrofiilsed putukad
Õpime tundma Eesti kivimeid-mineraale
* Elu areng maal
* vaskuss (video)
* rohutirtsu pulmamäng (video)
* konnakullesed (video)
* Virtsu tuulegeneraatorid (video)
* lontkõrvküülik Ruudi (video)
* hamstrid (video)

RMK lasteleht Jussi multikad, värviraamatud. Jänese ja rebase teleklipid. Tudivillu tuleb õue
RMK töölehti, õppemappe, teste ja muud huvitavat lugemist metsa kohta.
* õppemapp “Mets toidab” gümnaasiumi, põhikooli ja algkoolide õpilastele ning sellega seotud ülesanded (väljaandjaks Eesti Metsatööstuse Liit)
* Looduses liikumise õigusi ja kohustusi tutvustav põhjalik, praktiline ja ülevaatlik “Ränduri aabits” (autor Juhan Aare)
* Riigimetsas olevaid puhkevõimalusi tutvustav “Rännates Eesti riigimetsas”
* Külastajate seire loodusaladel – Põhjamaade ja Balti riikide kogemustel põhinev põhjalik käsiraamat
* Looduses leiduvat pärandkultuuri tutvustavad trükised
* Harku metsa loodusraja kaart ja huvipunktide kirjeldused iseseisvaks läbimiseks
* Tädu loodusõpperaja kaart, huvipunktide kirjeldused ja töölehed

http://www.loodus.ee Vaadake loodusteavet ja looduspilte jm.

http://www.loodusheli.ee

http://www.ise.ee

http://mudelid.5dvision.ee Vaadake mudeleid ja ka töölehti

http://bio.edu.ee/envir/ õppematerjalid (ka tunnikonspektid), mis võimaldavad otsustajatel otsida lahendusi erinevatele aktuaalsetele keskkonnaprobleemidele

http://bio.edu.ee/taimed/

http://bio.edu.ee/loomad/

http://bio.edu.ee/envir/mudel/silm.htm Kolme vävitooniga on esitatud tunnused, mida tuleb valida. Selleks mine tee hiireklõps valgel täpikesel. Vali kolm tunnust ja siis näed roosi (selgelt, häguselt, väikselt, suurelt jms)

http://www.zbi.ee/satikad/ Pildid ja tekstid.

http://www.ut.ee/biodida/taiend/index.html Valige eelnevalt läbiviidud kursused ja siis loetelust. (Uurimuslik õpe ja loodusõpetusœ ja Loodusainete visualiseerimise uued võimalused , Loodusainete visualiseerimise võimalusedœ. Infotehnoloogia ja loodusteadused ja leia kodutööd. Teises on arvukalt töölehti 4.-6. klassile, neljandas on mudelid.. Vaata ka teisi (näiteks töölehtede alt).

http://www.sjg.edu.ee/loodus/oppematerjalid.htm

http://www.cybernature.ee/herb/fr5.htm Virtuaalse herbaariumi abil saab tutvuda taimedega.

http://kool.ee/ Vaata: õpetajatele, õpilastele ja võid vaadata ka  ainult naisteleœ jm. Viimane ei ole loodusõpetus, aga see on siis lisamaterjaliks….

http://www.ampser.ee. Saad koostada toidusedeli jm ning näed kohe ka kalorite tabelit.

http://www.miksike.ee/documents/main/lisakogud/kylli/tiitel.htm Sellel aadressil on abistav õppematerjal õpetajatele tööõpetuse tundideks, aga saab kasutada ka loodusõpetuse tundides. Leidsin ka ühe vea, nimelt lumikellukesel ei ole ainult 3 õielehte, vaid on 6 (3 suuremat ja 3 väiksemat). Lapsed on väga tähelepanelikud, märkavad vigu. Kui koostad analoogilisi õppematerjale, siis pead kontrollima tunnuseid vms ka loodusõpetuse õppematerjalidest, määrajatest.

http://www.folklore.ee/~kriku/VSR/TA.HTM

http://www.tdl.ee/~kyllike/loodusop.html Algklassidele koostatud kontrolltööd jms.

http://haldjas.folklore.ee/pubte/muina/loomad/loomad2b.html

http://koolielu.edu.ee/toolehed/ Siin on elektroonilised töölehed.

http://www.hot.ee/zuzu/Ideekeskuse kodulehekülg

http://www.hared.ee vali tehtud tööd ja siis kerides teksti allapoole leiad Tuuliku tunnid, palju materjale erinevate tundide kohta

http://www.hared.ee/files/askeldused.pdf

http://www.hared.ee/files/pakapikurada.pdf

http://www.fyysika.ee/fyysika/avaleht

Tartumaa keskkonnahariduse andmebaas www.keskkonnaharidus.ee

Eest Loodusmuuseum www.loodusmuuseum.ee

Vali loodusharidus, siin on töölehed jm õppematerjalid http://195.80.102.210/testsite2/?q=loodusharidus

Loomaaed http://www.loomaaed.ee/ Vali loodusharidus, seejärel zookool. Leiad häid õppematerjale.

MTƜ Loodusringi põhitegevus on koolilaste loodusesse viimine ja ka muud loodushariduslikud ettevõtmised. http://www.loodusring.ee/

Eesti Bioloogiaõpetajate üœhingu koduleht. Vali – õpetajale- siis näed mitmesuguseid slaidiettekandeid, saad korrata koolis õpitut või saad kasutada pilte. http://www.ebu.ee/

Eesti Koolimets. Tule õue õppima. Õpiõu ja internetileheküljelt võib leida asjakohaseid juhiseid, kuidas õuesõpet korraldada. http://zope.eenet.ee/ouesope/oppematerjalid/lohusuu2007

http://www.tfg.tartu.ee/bioloogia/ Siin on Forseliuse Gümnaasiumi kodulehel olevad õppematerjalid

http://www.vvvs.ee/ Vapramäe Vellavere – Vitipalu Sihtasutus. Siit leiad õppematerjale, teavet uute kursuste kohta, millest osa on tasuta või siis väikese tasu eest jms.

http://www.vvvs.ee/failid3/VVV%20matka%5B1%5D..pdf vvv matkapäevad 2008, tasuta

http://tere.kevad.edu.ee/2008/