Home » Projektid » Erasmus+

Erasmus+

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll osaleb ERASMUS+ K1 projektis “õpime üheskoos / Learn together” aastatel 2015-2016.

Projektis osalejad:

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll (juhtpartner) ja Türgi Izmir Gaziemir Sabiha Gokcen Ilkokulu.

Kõik sai alguse, kui 29. jaanuaril 2015 osalesime Erasmus+  üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse teabepäeval, kus saime inspiratsiooni alustamaks rahvusvahelist koostööprojekti.

Koheselt alustasime projekti partneri otsinguid eTwinningu portaali kaudu. Kuhu lisasime info, mida tahame oma projektiga saavutada. Meile vastas mitu erinevat euroopa riiki, kuid meie õpiväljunditele ja eesmärkidele sobis kõige paremini Türgi Izmir Gaziemir Sabiha Gokcen Ilkokulu lasteaed.

Alustasime läbirääkimisi projekti läbiviimise osas.

Meie projekti nimeks sai Learning together/õpime üheskoos.

Meie projekti üldeesmärgiks oli: toetada projektis osalejate võtmepädevuste (suhtlus võõrkeeltes; infotehnoloogiline pädevus; õppimisoskus; isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus; algatusvõime ja ettevõtlikkus; kultuuriteadlikkus) omandamist läbi õpirände.

Projekti taotluse esitasime 2015 aasta 2. märtsil. Positiivse vastuse saime juunis, mille üle meil oli väga hea meel. Koheselt teavitasime partnerorganisatsiooni.

Õpirändes viibisime 01.-07.11.2015.

Õpirändes olemise päevad olid tegemist ja toimetamist täis. Neil päevil, mil viibisime õpirändes, saime tunda Türgi kultuuri, käia erinevates kohtades, kohtuda erinevate inimestega, vaadata ning viia läbi õppetegevust lasteaias.

Esimesel päeval oli meil võimalus vaadata Izmirist väljaspool asuvaid kultuuriobjekte, kuna Türgis olid 1. novembril valimised ning sellega seoses olid riigiasutused 2. novembril suletud. Külastasime Ephesus, The House of Virgin Marie, Å˛irince touristic village.

Teisel päeval lasteaeda minnes, ootas meid ees väga soe vastuvõtt. Lapsed ja õpetajad üllatasid meid lauldes ja Eesti ning Türgi lippe lehvitades, lapsed olid need ise meisterdanud. Lastega tutvunud kohtusime kooli direktori, lasteaia õppealajuhataja ning muu personaliga. Õhkkond oli väga sõbralik. Seal edasi ootas meid kohtumine Gaziemiri linnapeaga. Vestlesime pikalt nii hariduse kui ka eluolu üle Eestis. Eriti meelis neile, kuidas on korraldatud Eesti prügimajandus (kampaania ”Teeme ära” prügi sorteerimine, lasteaedu külastavad prügilate prügiprojektid). Nad ütlesid, et nad said meilt inspiratsiooni. Pärast külastasime rahvusvahelise koostöö muuseumi.

Kolmanda päevaga alustades ei oleks me uskunud, et päeva lõpuks oleme nii paljude kogemuste võrra rikkamad. Lasteaed minnes, ei teadnud me, et anname intervjuu kahele ajalehele. Üks intervjuu antud saime näha Türgi varjudemängu teatrit, kuid see jäi meil lõpuni nägemata, sest teise ajalehe ajakirjanikud olid saabunud ning ootasid meid. Kuid see ei olnud veel kõik, ees ootas kohtumine Linnaosa kuberneri ning linnaosa hariduspoliitika direktoriga. Pärast kohtumisi külastasime Raudteemuuseumi ja …..

Lasteaias olemise päevad läksid kiiresti ja olid väga põnevad. Kuna meie üks põhieesmärkidest oli infotehnoloogilise pädevuse tõstmine, siis panime suurt rõhku, milliseid IKT vahendeid ja meetodeid õppetegevustes kasutatakse. Gaziemir Sabiha Gokcen Ilkokulu lasteaial on väga head IKT võimalused (igas rühmas on arvuti, smart tahvel ja projektor). Eriti positiivselt üllatas, et neil on riigi poolt väljatöötatud hariduslikud programmid, mis on jagatud vanusegrupiti ja valdkonniti. Samuti üllatas ka see, et arvutit õpetatakse koostöös koduga. Laps peab sooritama ülesanded ja kui ta on seda teinud, saab ta selle kohta sertifikaadi. Õpetajad kasutavad smart tahvlit igapäevaselt ja väga erineval moel. Näiteks alustades numbrite kirjutamisega ja lõpetades muusika mängima panemisega, mille kestel peavad lapsed suutma toa ära koristada.

Gaziemir Sabiha Gokcen Ilkokulu lasteaed töötab 2 vahetuses: hommikul kell 07.30-12.30 töötab lasteaias 2 rühma (õpetajad Nalan ja Serap) ja kell 12.30-17.30 töötab 3 rühma (üks õhtuse vahetuse õpetajaid on alla 30 aastane noormees).

Lasteaia majas on 3 lasteaia klassiruumi, õpetajate tuba, väike köök, tualetid ja väike mänguväljak maja kõrval. Nende lasteaias on 5 eelkooli õpetajat, 1 abiline, kellele lisaks käivad ka praktikandid abiks ja üle õue koolimajas on 44 klassiõpetajat, kolm inglise keele õpetajat, usuõpetuse õpetaja, lisaks üks ohvitser, kaks turvameest ja neli koristajat. Nende koolimajas on direktori tuba, kahe asedirektori toad, üks koristajate ruum, nõustamiskeskus, üks töötajate tuba, 19 klassiruumi, üks teaduslabor, mitmeotstarbeline saal, tüdrukute ja poiste riietusruumid, sporditarvete ruum, varjualune, lift puuetega inimeste jaoks ning samuti on olemas kaldtee.

Algkooli õpilasi on 917 ja lasteaia lapsi 100. Toitlustuse korraldus – õpilased võtavad eined kodust kaasa, ette on antud menüü, mida kaasa tuleb võtta (puu-, juurvili või hoopis saiake vms).

Lasteaia õppealajuhataja vahetub igal õppeaastal ning selleks saab 1 lasteaia õpetaja, eelmisel õppeaastal, kui projekti kirjutasime, oli lasteaia õppealajuhatajaks meie projekti sealpoolne kontaktisik Nalan Uysal, sel õppeaastal on uus õppealajuhataja, kellega me ka enamus päevadest kohtusime.

Meie teine kontaktisik projekti juures on Mine Ozguner, kes on nii koolis, kui ka lasteaias inglise keele õpetaja. Lisaks lastele, petab ta õhtuti ka kooli ja lasteaia personalile inglise keelt.

Partnerorganisatsioon on osalenud erinevates projektides juba aastaid. Nalanit tunnustati 2015 aasta oktoobris e-twinningu koostööprojektides kahe Euroopa kvaliteedimärgiga.

Saime teada palju uut ning jagasime ka oma kogemusi.

Oma kogemuste jagamiseks oli meil planeeritud terve neljapäev. Päeva alustasime Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll õpetajate poolt loodud õppevideote näitamisega. Tutvustasime oma lasteaeda ja näitasime, mida oleme koos lastega teinud. Läbi ühe video õpetasime Türgi lastele Eesti rahvatantsu Kaera-Jaan. Antud video koostasid Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll õpetajad Reet Eesmaa ja Piret Vinogradov ekstra antud projekti tarbeks. Türgi lastele väga meeldis, nad püüdsid kaasa laulda ja said tantsimisega hästi hakkama. Õpetajad ning lapsed lubasid, et nad harjutavad seda veel. Juba õpirändesse minnes, oli meil kindel plaan, koos Türgi lastega teha maagiline video. Kui video valmis sai, soovisid lapsed ja õpetajad seda veel ja veel vaadata. See oli nende jaoks midagi uskumatut ja soovisid hakata ka ise sellelaadseid videoid tegema. Ka teistele kooli ja lasteaia töötajatele meeldis video väga, nad kontakteerusid läbi Facebooki ja palusid õpetajate päevaks (õpetajate päev 24.11.) meil teha üllatusvideo. Video tegemise päeval sadas meil esimene lumi ning seetƵttu tuli video eriti tore.

Reedene päev oli kokkuvõtete tegemise päev, mil saime kooli direktori poolt ka pidulikult sertifikaadid õpirändes osalemise kohta. Nad andsid lasteaiale kaasa kingitusi, mis Sipsikute rühmale 10.11. üle andsime. Pärast lasteaeda ootas meid lasteaia ja kooli personaliga ees ühine lõunasöök Izmir turul ühes söögikohas, kuhu oli kokku tulnud palju õpetajaid, kes kõik väärtustasid rahvusvahelist koostööd ja soovisid meiega veel kohtuda.

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll infotunnis 10.11. jagasime oma kogemusi lasteaia personaliga ning innustasime neid nii õpirändeprojektides, kui ka e-twinningu koostööprojektides osalema. Jäime õpirändega väga rahule, osaleme võimalusel kindlasti ka tulevikus ning soovitame kõigil, kellel soov ja tahtmine, osaleda.

Kilingi-Nõmme lasteaed Krõll õppealajuhataja Liivi Laarmann ja õpetaja Aliis Paal.

Projekti meediakajastused:

http://www.parnupostimees.ee/3474275/opetajad-kinkisid-turgi-lastele-oppevideo

http://www.yerelhaberci.com.tr/egitim/estonyali-egitimcilerin-gaziemir-deneyimi-h7515.html

http://www.haberhurriyeti.com/seni-seviyorum-izmir-144347.html

http://saarde.kovtp.ee/documents/119303/10741856/SaardeSonumid_veebruar_nr_165.pdf/3a6664f4-e171-4458-afd3-cc8c431c5450?version=1.0

http://opleht.ee/29359-kilingi-nomme-lasteaiaopetajad-kaisid-turgis-kogemusi-jagamas/

http://opleht.ee/29362-filmi-tegemine-pakub-huvi-nii-lastele-kui-ka-opetajatele/