Home » Projektid » Euroopa Vabatahtlik Teenistus

Euroopa Vabatahtlik Teenistus

logo1

Alates 2016. aasta sügisest on lasteaed Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) vastuvõtvaks organisatsiooniks ja teeme koostööd noorteprogrammiga Euroopa Noored.

Projekti toetab SA Archimedes Noorteagentuur Erasmus+ programmist.

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014-2020, mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas.

http://noored.ee/rahastus/euroopa-vabatahtlik-teenistus/

Euroopa vabatahtlik teenistus (EVT) on noore võimalus kogeda vabatahtlikuna töötamist mõnes Euroopa riigis just temale huvipakkuval alal ning tutvuda selle riigi keele, inimeste ja kultuuriga. EVT eesmärgiks on edendada noorte seas solidaarsust ja kultuuriteadlikkust, arendada kodanikuaktiivsust ning tugevdada erinevaid võtmepädevusi.

Meile pakub EVT võimaluse pakkuda rohkem, uusi ja mitmekesisemaid tegevusi, toetades seejuures laste igakülgset arengut ning tuues samas oma organisatsiooni uusi ideid, energiat ja töömeetodeid. EVT annab võimaluse suurendada rahvusvahelist koostööd, motiveerida töötajaid ning annab mitmekesisema töökeskkonna ning võimaluse õppida uusi kultuure.

Projekti koordineeriv organisatsioon on MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYes.

www.estyes.ee

Koostöös partnerorganisatsioonidega soovime arendada rahvusvahelist üksteisemõistmist, arusaamist teistest kultuuridest, suurendada tolerantsust, solidaarsust, austust ja sõprust rahvaste ning inimeste vahel ning anda noortele võimalus siin elada, töötada, õppida, tutvuda kohalike kultuuridega, saada rohkem teada Eestist ja laiendada seeläbi oma silmaringi.